Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grampus
grampus
['græmpəs]
danh từ
(động vật học) cá heo
người thở phì phò
(kỹ thuật) cái kìm lớn


/'græmpəs/

danh từ
(động vật học) cá heo
người thở phì phò
(kỹ thuật) cái kìm lớn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grampus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.