Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grafting
danh từ
sự ghép cành
sự ghép xương
kỹ thuật ghépgrafting
['gra:ftiη]
danh từ
sự ghép cành
sự ghép xương
kỹ thuật ghép


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.