Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gradational
gradational
[grə'dei∫ənl]
tính từ
phát triển từng bước theo mức độ tăng dần, tiệm tiến


/grə'deiʃənl/

tính từ
phát triển từng bước theo mức độ tăng dần

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.