Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goon
goon
[gu:n]
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
người ngu đần, người ngu ngốc
kẻ khủng bố thuê (được thuê tiền để khủng bố anh em công nhân)


/gu:n/

danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
người ngu đần, người ngu ngốc
kẻ khủng bố thuê (được thuê tiền để khủng bố anh em công nhân)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "goon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.