Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goodwill
goodwill
[gud'wil]
danh từ
thiện ý, thiện chí; lòng tốt
people of goodwill
những người có thiện chí
(thương nghiệp) khách hàng; sự tín nhiệm (đối với khách hàng)
(thương nghiệp) đặc quyền kế nghiệp


/gud'wil/

danh từ
thiện ý, thiện chí; lòng tốt
people of goodwill những người có thiện chí
(thương nghiệp) khách hàng; sự tín nhiệm (đối với khách hàng)
(thương nghiệp) đặc quyền kế nghiệp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "goodwill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.