Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
good-looking
good-looking
['gud'lukiη]
tính từ
đẹp, dễ nhìn, có ngoại hình tốt


/'gud'lukiɳ/

tính từ
đẹp, đẹp trai
có vẻ tốt, có vẻ phúc hậu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "good-looking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.