Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
good looks
good+looks
['gud'luks]
danh từ số nhiều
vẻ đẹp, nét đẹp (người)


/'gud'luks/

danh từ số nhiều
vẻ đẹp, nét đẹp (người)

Related search result for "good looks"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.