Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goldfinch

goldfinch


goldfinch

The goldfinch is a small, seed-eating bird that lives in North America.

['gouldfint∫]
danh từ
(động vật học) chim sẻ cánh vàng
(từ lóng) đồng tiền vàng


/'gouldfintʃ/

danh từ
(động vật học) chim sẻ cánh vàng
(từ lóng) đồng tiền vàng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.