Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goatskin
goatskin
['goutskin]
danh từ
da dê
túi đựng nước bằng da dê
quần áo bằng da dê


/'gout,skin/

danh từ
da dê
túi đựng nước bằng da dê
quần áo bằng da dê


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.