Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go bad
go+bad

[go bad]
saying && slang
spoil, become sour
Milk will go bad if it's left in the sun. It will taste sour.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.