Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go aftertheo sau; theo sau tán tỉnh, tán, ve vãn (con gái)
xin (việc làm); tìm kiếm (cái gì)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.