Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glory-hole
glory-hole
['glɔ:rihoul]
danh từ (từ lóng)
căn phòng bề bộn bẩn thỉu
ngăn kéo bề bộn bẩn thỉu
chỗ chứa bẩn
(quân sự) hang trú ẩn


/'glɔ:rihoul/

danh từ (từ lóng)
căn phòng bề bộn bẩn thỉu
ngăn kéo bề bộn bẩn thỉu
chỗ chứa bẩn
(quân sự) hang trú ẩn

Related search result for "glory-hole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.