Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gleanings
gleanings
['gli:niηz]
danh từ số nhiều
lúa mót được
những mẩu kiến thức lượm lặt từ các nguồn khác nhau
tin tức lượm lặt được


/'gli:niɳz/

danh từ số nhiều
lúa mót được
những mẫu kiến thức lượm lặt từ các nguồn khác nhau
tin tức lượm lặt được

Related search result for "gleanings"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.