Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glass-culture
glass-culture
['glɑ:s'kʌlt∫ə]
danh từ
sự trồng (rau, hoa...) trong nhà kính


/'glɑ:s,kʌltʃə/

danh từ
sự trồng (rau, hoa...) trong nhà kính

Related search result for "glass-culture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.