Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gigantic

gigantic
[dʒai'gæntik]
tính từ
khổng lồ, kếch xù
a gigantic statue
bức tượng khổng lồ
a gigantic heritage
một di sản kếch xù, một gia tài kếch xù
a problem with gigantic proportions
một vấn đề có quy mô cực kỳ to lớn
gigantic efforts
những nỗ lực vượt bậc, những nỗ lực phi thường


/dʤai'gæntik/

danh từ
khổng lồ, kếch x


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.