Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gig-mill
gig-mill
['gigmil]
danh từ
máy làm gợn tuyết (nhung...)


/'gigmil/

danh từ
máy làm gợn tuyết (nhung...)

Related search result for "gig-mill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.