Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gig-lamps
gig-lamps
['giglæmps]
danh từ số nhiều
(từ lóng) mục kỉnh, mắt kính


/'giglæmps/

danh từ số nhiều
(từ lóng) mục kỉnh

Related search result for "gig-lamps"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.