Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giao dịchverb
to trade; to exchange; to deal

[giao dịch]
to trade; to deal
transaction
Giao dịch bằng tiền mặt / thẻ tín dụng
Cash/credit card transaction
Giao dịch ngoại hối
Foreign exchange transactionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.