Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giựt mìnhverb
to start; to give a start
giựt mình thức dậy to start up from one's sleep

[giựt mình]
động từ
to start; to give a start
giựt mình thức dậy
to start up from one's sleepGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.