Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giờ hồnBeware what you do, mind what you are about
    Giờ hồn đừng có phá cây cối! Beware you don't do damage to trees!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.