Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giả địnhverb
to suppose, to assume,
adj
supposed ; subjunctive

[giả định]
to suppose; to assume
supposed; alleged; reputed; putativeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.