Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gió mưa


[gió mưa]
wind and rain.
inclemency; bad weather.
(fig) misadventureWind and rain
Inclemency; bad weather.
(văn chương) Misadventure


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.