Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giát


[giát]
Bed-plank (made of naeeow bamboo or wood laths put close to each other).Bed-plank (made of naeeow bamboo or wood laths put close to each other)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.