Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giáng hạ


[giáng hạ]
(từ cũ; nghĩa cũ) Descend, come down (from heaven).(từ cũ; nghĩa cũ) Descend, come down (from heaven)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.