Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ghost-writer
ghost-writer
['goust'raitə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người viết tài liệu cho người khác và để người đó đứng tên luôn


/'goust,raitə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giúp việc cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn

Related search result for "ghost-writer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.