Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gharry
gharry
['gæri]
Cách viết khác:
gharri
['gæri]
như gharri


/'gæri/ (gharry) /'gæri/

danh từ
(Anh-Ân) xe ngựa

Related search result for "gharry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.