Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ghế bố


[ghế bố]
(tiếng địa phương) camp bed; cot(tiếng địa phương) Camp-bed, canvas bed


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.