Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get-up-and-go
danh từ
sự năng nổ tháo vát, sự nhạy bén lanh lợiget-up-and-go
['getʌpəndgou]
danh từ
sự năng nổ tháo vát, sự nhạy bén lanh lợi

[get-up-and-go]
saying && slang
energy, vitality
I feel so lazy. I have no get-up-and-go.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.