Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get wind of something
get+wind+of+something
thành ngữ wind
to get wind of something
nghe phong phanh
to get wind of a plot
nghe phong thanh có một âm mưuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.