Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gear-wheel
gear-wheel
['giəwi:l]
danh từ
bánh răng


/'giəwi:l/

danh từ
bánh răng

Related search result for "gear-wheel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.