Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gazelle

gazelle


gazelle

Gazelles live in herds in Africa.

[gə'zel]
danh từ
(động vật học) linh dương gazen


/gə'zel/

danh từ
(động vật học) linh dương gazen

Related search result for "gazelle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.