Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gawk


/gɔ:k/

danh từ

người lóng ngóng

người nhút nhát rụt rè

nội động từ

trố mắt ra nhìn một cách ngớ ngẩn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gawk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.