Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gauge-glass
gauge-glass
['geidʒglɑ:s]
danh từ
ống đo nước


/'geidʤglɑ:s/

danh từ
ống đo nước

Related search result for "gauge-glass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.