Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gas-projector
gas-projector
['gæsprə'dʒektə]
danh từ
vòi phun hơi độc


/'gæsprə'dʤektə/

danh từ
vòi phun hơi độc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.