Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garden-stuff
garden-stuff
['gɑ:dnstʌf]
danh từ
rau và hoa quả


/'gɑ:dnstʌf/

danh từ
rau và hoa quả

Related search result for "garden-stuff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.