Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garden-party
garden-party
['gɑ:dn,pɑ:ti]
danh từ
buổi chiêu đãi ở trong vườn


/'gɑ:dn,pɑ:ti/

danh từ
buổi chiêu đãi ở trong vườn

Related search result for "garden-party"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.