Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garden-frame
garden-frame
['gɑ:dnfreim]
danh từ
cái giàn (trồng cây leo)


/'gɑ:dnfreim/

danh từ
cái giàn (trồng cây leo)

Related search result for "garden-frame"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.