Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garbage-can
garbage-can
['gɑ:bidʒ'kæn]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thùng rác


/'gɑ:bidʤkæn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thùng rác

Related search result for "garbage-can"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.