Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaol-bird


/dʤeil/ (jail-bird) /dʤeilbə:d/
bird) /dʤeilbə:d/

danh từ
người tù; người tù ra tù vào
quân lưu manh, quân vô lại

Related search result for "gaol-bird"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.