Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gang up on
gang+up+on

[gang up on]
saying && slang
several go against one, many fight one
Three boys ganged up on Willie and knocked him down.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.