Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galanty show
galanty+show
[gə'lænti'∫ou]
danh từ
tuồng bóng (rọi bóng những con rối lên tường)


/gə'lænti'ʃou/

danh từ
tuồng bóng (rọi bóng những con rối lên tường)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "galanty show"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.