Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaggle/'gægl/

danh từ

bầy ngỗng

bọn (đàn bà) ngồi lê đôi mách

nội động từ

kêu quàng quạc (ngỗng)


Related search result for "gaggle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.