Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gắnverb
to glue; to fasten; to stick
gắn lại một vật bể to glue up a broken object

[gắn]
động từ
to glue; to fasten; to stick
gắn lại một vật bể
to glue up a broken objectGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.