Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gáinoun
girl
gái đẹp pretty girl

[gái]
girl
Gái đẹp
A pretty girl
(nghĩa xấu) streetwalker; scrubber; prostituteGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.