Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
funky

funky
['fʌηki]
tính từ
(nói về (âm nhạc)) sôi nổi
tân thời, hiện đại


/'fʌɳki/

tính từ
khiếp đảm; nhút nhát
(từ lóng) hôi hám, bẩn tưởi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "funky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.