Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frusta
frusta
Xem frustum


/'frʌstəm/

danh từ, số nhiều frusta, frustums
hình cụt
frustum of a cone hình nón cụt
frustum of a pyramind chóp cụt

Related search result for "frusta"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.