Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fruitgrowing
fruitgrowing
['fru:t,grouiη]
danh từ
sự trồng cây ăn quả


/'fru:t,grouiɳ/

danh từ
sự trồng cây ăn quả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.