Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frowsty
frowsty
['frausti]
tính từ
nồng nặc uế khí, hôi hám; có mùi ẩm mốc
this bathroom is awfully frowsty
phòng tắm này hôi hám kinh khủng


/'frausti/

tính từ
nồng nặc uế khí, hôi hám; có mùi ẩm mốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "frowsty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.