Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frosty
frosty
['frɔsti]
tính từ
băng giá, giá rét; phủ đầy sương giá
(nghĩa bóng) lạnh nhạt, lãnh đạm
a frosty nature
tính lãnh đạm


/'frɔsti/

tính từ
băng giá, giá rét; phủ đầy sương giá
(nghĩa bóng) lạnh nhạt, lânh đạm
a frosty nature tính lânh đạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "frosty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.