Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frightfulness
frightfulness
['fraitfulnis]
danh từ
tính chất ghê sợ, tính chất khủng khiếp, tính chất kinh khủng


/'fraitfulnis/

danh từ
tính chất ghê sợ, tính chất khủng khiếp, tính chất kinh khủng

Related search result for "frightfulness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.